Hvem gør hvad til en begravelse

Er et familie medlem eller en nær ven afgået ved døden, er der mange ting, der skal styr på i forbindelse med begravelse, og det kan være svært at håndtere, når du samtidig er i sorg over tabet af et familiemedlem, ven, partner eller blot en, du har kær. Men hvem står egentlig for hvad, når det kommer til en begravelse? Og hvad skal du gøre som pårørende til den afdøde?

Nærmeste pårørende står for begravelsen

Når en person er afgået ved døden er det ofte sådan, at det er familien og/eller de nærmeste pårørende, der står for begravelsen og i fællesskab beslutter, hvordan det hele skal forløbe. I fællesskab finder I frem til, hvordan i på bedst mulig vis får sagt ordenligt farvel til den nu afdøde. Mange mennesker laver forud for deres død et testamente eller lignende, hvor det ofte kort beskrives, hvordan personen ønsker, at begravelsen skal foregå. Hvis dette er tilfældet, skal du som familiemedlem eller pårørende selvfølgelig følge disse ønsker.

Få en dygtig bedemand til at hjælpe med det praktiske

Når du har været tæt på en person, kan det være svært at håndtere, at personen nu er borte, og du har helt sikkert en masse andet i hovedet end de praktiske ting, der skal foregå i forbindelse med begravelsen. Derfor er det en god ide hurtigst muligt at kontakte en bedemand, som kan stå for en stor del af de praktiske opgaver, hvilket for mange kan lette en tung byrde og gøre begravelsen og processen mere overskuelig.

En bedemand kan i forbindelse med begravelsen blandt andet stå for følgende praktiske ting:

  • Afhentning af dødsattest
  • Anmeldelse af dødsfald
  • Kontakt med kirkegård og krematorium
  • Fastsættelse af højtidelig med præsten samt aftale en dag, hvor pårørende kan have en samtale med præsten
  • Hjælpe familie med valg af kiste eller urne
  • Aftale med stenhugger i forhold til valg af gravsten
  • Hjælpe familie med kistepynt
  • Aftale rustvognskørsel
  • Iklædning og afhentning af døde
  • Generelle råd og vejledning til familie og nære pårørende i forbindelse med begravelsen, så forløbet bliver lettest muligt for alle parter

En bedemand kan altså assistere og hjælpe med mange ting i forbindelse med en begravelse, og ofte er de der for at gøre hele processen nemmere for dig og andre pårørende, som er i sorg og derfor helt forståeligt har meget andet i hovedet.