Hvordan bliver man bedemand?

Manglende kendskab til bedemandsbranchen

Bedemandsembedet er på mange måder en branche, som mange ikke kender særligt meget til. Der er mange, der aldrig har benyttet sig af en bedemand, og hvis ikke man før har haft dødsfald i den nære familie, er det heller ikke sikkert, at man ved, hvilke opgaver der skal tages sig af i forbindelse hermed.

Det manglende kendskab til en bedemands arbejde begrænser sig ikke nødvendigvis til, hvad en bedemand laver, men handler i lige så høj grad om, hvad der går forud for, at man kan arbejde som bedemand. Dette indlæg vil gøre dig klogere på netop dette, så er du én af de mange, der ikke har det store kendskab til, hvordan man bliver bedemand, skal du endelig læse med her.

Findes der en bedemandsuddannelse?

Faktisk er det ikke helt enkelt at svare på, om der findes en egentlig uddannelse til at blive bedemand. Formelt set findes der ingen bedemandsuddannelse, hvilket betyder, at du ikke kan søge ind og blive optaget på bedemandsstudiet. Alligevel findes der uddannelsesforløb, man som medlem af Brancheforeningen Danske Bedemænd skal gennemføre.

For at kunne gennemføre uddannelsesforløbet skal man dog helst være tilknyttet en bedemandsvirksomhed med et ansættelsesforløb på mindst 1 år, hvor det er den pågældende bedemand, der tilmelder dig uddannelsen. Det er også muligt at starte op som selvstændig bedemand og selv tilmelde sig uddannelsen. Her skal man dog i uddannelsesperioden selv praktisere som bedemand i sin egen forretning, mens man får en mentor tilknyttet, der som uddannet bedemand kan hjælpe dig godt på vej.

Hvorfor blive bedemand? Der er måske mange, der tænker, at det må være hårdt at arbejde som bedemand, hvor man dagligt beskæftiger sig med død og de efterladtes sorg. På den anden side er det også et enormt meningsfuldt erhverv af netop de samme årsager. Ved at arbejde tæt på døden, får man på en eller anden måde en større respekt for livet, og det at kunne hjælpe pårørende igennem en så svær tid har både en stor mening og betydning i sig.